I S R A E L

15 November 2023 admin 0

/script> Zakharia 14:12 (TB)  Inilah tulah yang akan ditimpakan TUHAN kepada segala […]